Referenties

Al jaren ondersteunen wij gis-afdelingen met gespecialiseerde en goed opgeleid personeel. Onze opdrachtgevers bevinden zich verspreid over heel Nederland. Zowel voor kortdurende inhuur als voor langdurige detachering zorgen wij voor een passende match.


Nieuwland Automatisering heeft daarnaast raamovereenkomsten met Provincies, Waterschappen en Ministeries.

Referenties worden op aanvraag beschikbaar gesteld.
Hiervoor kunt u contact opnemen met Reineke Zegers of Edwin Eijpe. Te bereiken onder telefoonnummer 0317 421711.


Nieuwland werkt o.a. voor:

 • Rijkswaterstaatdetacheringen geo-informatie professionals
 • Waterschappen
 • Provincie Overijssel
 • Provincie Gelderland
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • Provincie Noord-Brabant
 • Provincie Flevoland
 • Provincie Drente
 • Provincie Limburg
 • Planbureau voor de Leefomgeving
 • Gemeenten
 • Dienst Landelijk Gebied
 • Rijkswaterstaat Waterdienst
 • Staatsbosbeheer
 • Het Waterschapshuis
 • Schiphol
 • Vitens
 • Alliander
 • Prorail
 • RIVM
 • TNO
 • Deltares
 • DHV
 • NS Poort
 • Natuurmonumenten

 

Werken aan beter beheer

Ferdie werkte een lange periode bij Rijkswaterstaat (RWS) aan de invoering van een softwarepakket ten behoeve van onderhoud en beheer.
Het softwarepakket beoogt de communicatie tussen de onderhoudsaannemer(s) en RWS te vergemakkelijken.

Lees verder »

Gevarieerd en uitdagend werk

Natura2000 is een instrument om verlies aan biodiversiteit te voorkomen. Mooi als je daar aan mee mag werken. Pim, medewerker van Nieuwland, was gedetacheerd bij de Waterdienst van Rijkswaterstaat in Lelystad.

Lees verder »

Sterke specialisten

Water: Soms hebben we teveel, soms te weinig. Waterschappen hebben de taak te zorgen voor veiligheid, schoon water en droge voeten.

Daarvoor werken ze aan het beheer en onderhoud van dijken, stuwen, sloten, gemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Lees verder »