Op zoek naar een professional?

Nieuwland is specialist in arbeidsbemiddeling en detachering in de sectoren uimte, Groen en Milieu. Wij bemiddelen kandidaten naar o.a. provincies, gemeenten, ingenieurs- en adviesbureaus, aannemers, sociale werkvoorzieningen, hoveniersbedrijven en architectenbureaus. Wij richten ons daarbij in hoofdzaak op kandidaten op HBO- en academisch niveau.

Een aantal functies waarin wij als intermediair fungeren zijn landschapsarchitecten, ontwerpers, groenbeheer- en beleidsmedewerkers, adviseurs groen, toezichthouders en opzichters, werkvoorbereiders, calculatoren, bodem- en milieukundigen en ecologen.

Onze werkwijze

Om de juiste persoon op de juiste plaats te bemiddelen, hanteren wij een zorgvuldige screening op kennis en kwaliteiten. Aan onze opdrachtgevers stellen wij bij voorkeur meerdere kandidaten voor. Dit om een inhoudelijk afgewogen keuze te kunnen maken, maar ook om te bekijken welke persoon het best past binnen de organisatie. Mochten de kandidaten geschikt zijn maar niet geheel over de gewenste kennis of vaardigheden beschikken, dan kunnen wij medewerkers (mede door onze jarenlange ervaring) coachen en/of opleiden.