Werken aan beter beheer

Ferdie werkte een lange periode bij Rijkswaterstaat (RWS) aan de invoering van een softwarepakket ten behoeve van onderhoud en beheer.
Het softwarepakket beoogt de communicatie tussen de onderhoudsaannemer(s) en RWS te vergemakkelijken. De inspecteurs van RWS gaan hierin in de toekomst een storing of schade melden. Hierbij kan worden aangegeven wanneer de schade is ingevoerd en hoeveel prioriteit er aan het oplossen hiervan gegeven moet worden.

sluis RWS

De aannemer logt in op hetzelfde systeem en kan hierin zien welke taken hij dient uit te voeren. Op het moment dat de aannemer de taak heeft uitgevoerd meldt hij dat terug  in het systeem. Een inspecteur van RWS gaat de bewuste locatie nogmaals bezoeken om het werk te controleren, waarna de financiële afhandeling voor de werkzaamheden kan worden uitgevoerd.
Ferdie werkte voor 3 verschillende districten van RWS in Oost-Nederland,  waterdistrict Boven-Rijn en Waal, het waterdistrict Rijn en Lek en het wegendistrict Zwolle, verantwoordelijk voor het beheer van de hoofd- en snelwegen rondom Zwolle.

Ferdie: “Als eerste werkzaamheden moesten de digitale kaarten worden geactualiseerd. De kaarten liggen bij RWS vast in de Beheerkaart Nat en Kerngis, Dit zijn beide extensies van ArcGIS 9.3. De GIS -werkzaamheden hadden als doel het aantal objecten terug te brengen zonder de bruikbaarheid te verliezen. De ArcGIS database vormt de belangrijkste basis voor de opbouw en eerste vulling. De database van Arcgis werd in Ultimo ingevoerd en van daaruit verder uitgebouwd.”

“In het beheersysteem is het gehele areaal van het betreffende district in de database terug te vinden en op verschillende manieren te benaderen of te ordenen. Zo staan ook alle kunstwerken, zoals bijvoorbeeld de sluizen, tot op onderdeelniveau uitgewerkt. Ter illustratie: een sluis bestaat uit 6 deuren. Iedere deur wordt apart benoemd en van iedere deur is vervolgens vastgelegd hoeveel kleppen en cilinders er in zitten en hoe deze zijn opgebouwd. De opbouw van de kunstwerken is vooraf vastgelegd in de nieuwe NEN2767-4 normering, zodat alle kunstwerken eenduidig worden opgebouwd. Op deze wijze is het mogelijk om per onderdeel de conditie ervan weer te geven en kan bekeken worden of bepaalde onderdelen vaker vervangen worden dan andere. Uiteindelijk kan men dit programma zo gebruiken voor beheer en budgetbewaking.“


“Door mijn detachering bij verschillende districten van RWS heb ik veel gezien van de uitvoerende werkwijzen van de organisatie. Het was een leerzame periode waarbij ik onderdeel ben geweest van een team en heb meegewerkt aan een onderdeel dat RWS moet voorbereiden op de toekomst.”

Heeft u een tijdelijke collega nodig voor de uitvoering van specifieke GIS-werkzaamheden?


Ga voor de meest actuele informatie naar onze nieuwe site.

nieuwlandgeo.nl

WWW.NIEUWLANDGEO.NL