Sterke specialisten

Water: Soms hebben we teveel, soms te weinig. Waterschappen hebben de taak te zorgen voor veiligheid, schoon water en droge voeten.

Daarvoor werken ze aan het beheer en onderhoud van dijken, stuwen, sloten, gemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is informatie nodig; gegevens over ligging en capaciteit. Een Geografisch Informatie Systeem (GIS) ondersteunt het beheer.

Irma, medewerkster van Nieuwland, werkt vaak als detachant bij waterschappen. De opgebouwde ervaring neemt zij mee van de ene opdrachtgever naar de ander. En bij Nieuwland houdt zij haar kennis van GIS op peil.

Irma’s werkzaamheden bij een waterschap lopen sterk uiteen, al heeft het altijd wel met geo-informatie te maken:

Kloppen de gegevens die in het GIS zitten wel met de werkelijkheid? Het controleren van gegevens leidt tot overleggen met landmeters, die kennis hebben van de situatie in het veld. Soms heeft dat tot gevolg dat een landmeetopdracht gegeven wordt, om de gegevens up-to-date te brengen.

Een legger is een verzameling van tekeningen waarop het hele werkgebied van het waterschap staat vermeld, waaronder alle waterlopen en kunstwerken (stuwen, bruggen, gemalen ed.). Deze informatie wordt gebruikt voor het beheer en het onderhoud van het gebied. Het vervaardigen van de Legger Oppervlaktewater is gespecialiseerd werk: invoeren en controleren meetgegevens, overleggen met hydrologen, juristen, opzichters en andere medewerkers van het Waterschap, aanschrijven van ingelanden (bewoners van het gebied) en het maken van kaarten en tabellen voor de uiteindelijke legger.

Het waterschap moet een groot deel van de waterlopen in het beheergebied onderhouden. Dit betekent dat er regelmatig gemaaid moet worden. Maar niet alle waterlopen worden op dezelfde tijd en op dezelfde manier gemaaid. En ook niet allemaal door medewerkers van het waterschap; een deel van het onderhoud wordt aanbesteed. Om de aanbesteding en het onderhoud goed uit te voeren zijn kaarten nodig: het Maaibestek. Ook hiervoor wordt het GIS gebruikt. Gegevens moeten gecontroleerd, en waar nodig aangepast worden.

Voordat projecten kunnen worden ontworpen, zijn gegevens over de bestaande situatie nodig. Voor projectmedewerkers van het waterschap, gemeentes en ingenieursbureaus worden datasets gemaakt en uitgeleverd, zodat zij ermee verder kunnen werken. Nadat het project is afgerond worden revisie metingen aangeleverd, zodat de gegevens in het GIS weer helemaal actueel zijn.

Niet iedereen die gegevens uit een GIS nodig heeft, gaat hier zelf mee aan de slag. Voor presentatiedoeleinden zegt een kaart meer dan kale gegevens in een tabel. In overleg met de opdrachtgever worden de gevraagde gegevens op de kaart gepresenteerd.

Tijdens een detachering levert Irma’s ruime ervaring in combinatie met haar specialisme geo-informatie, een toegevoegde waarde bij de uitvoering van de taken van het waterschap.

Heeft u een tijdelijke collega nodig voor de uitvoering van specifieke GIS-werkzaamheden?


Ga voor de meest actuele informatie naar onze nieuwe site.

nieuwlandgeo.nl

WWW.NIEUWLANDGEO.NL